Új honor rendszer

Mióta az új honor rendszer van, sokkal lassabb a játék befejezése. **Ez csak nálam fordul elő vagy mindenkinél?** Elég irritáló, hogy **2-3 percet kell várni**, hogy kilépjen a játék a lobby-ba! _Nem lehetne ezzel kezdeni valamit?_
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel