I didnt got my icon

Czarodziejki Gwiazd | League of Legends
Są obrończyniami, od których bije palące światło, lecz ich los jest już przesądzony. Zakończą swój żywot tak gwałtownie, jak płoną. Są Czarodziejkami Gwiazd.
I did that questions and didn't got that icon why? {{summoner:11}} {{sticker:zombie-brand-mindblown}}
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel