Please help me

tr den hesabımı AB batı weste geçirdim ve aynı kullanıcı adı ve şifreyle önceden westte hesabım vardı bende karışmıcağını düşünmüştüm ama weste geçince karıştı eski hesabıma giriş yapıyor lütfen yardım edin o kadar param boşa gitti lütfen yardım edin ya lütfen
Share

We're testing a new feature that gives the option to view discussion comments in chronological order. Some testers have pointed out situations in which they feel a linear view could be helpful, so we'd like see how you guys make use of it.

Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel