LF SWE players for LAN tournament in Stockholm Pref d+

Hej! Det går ett lan 19-21 februari i Sollentuna där det finns en league turnering. Första pris brukar vara varsitt tangentbord eller headset. Jag och min kompis söker därför spelare som kan joina vårt lag och vara med på turneringen. Vi är d4 och d2 så vi söker helst spelare som är d+. Just nu letar vi efter alla roles förutom adc. Om ni är 2 elr 3 som redan känner varandra är det ett stort plus. Adda mig IG om du/ni är intresserade: PegasusBoy LFT
Share

We're testing a new feature that gives the option to view discussion comments in chronological order. Some testers have pointed out situations in which they feel a linear view could be helpful, so we'd like see how you guys make use of it.

Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel