Female Legends team LF JUNGLE [SWE] [EUW]

EUW GIRLS ONLY Om ni inte hört om Female Legends är det en facebook Grupp för tjejer. Vi är alla runt plat-diamond och letar efter en 5te medlem som kan gå Jungle ! Det är ett seriöst team som planerar att vara med i tävlingen på DH Vinter, samt träna 2-3 gånger i veckan med discord. Om du är intresserad adda mig gärna "Caltys" eller skicka gärna en PM på Twitter @Caltyss
Share

Seems like no one has joined the conversation yet, be the first to comment below!

Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel