SWE Team LF d3+ Jungler

Vi kör online turneringar och offline lan-turneringar i stockholm och uppsala. Senast vann vi 3500 kr. För mer info, adda min smurf: ok626 eller main: PEGASUSB0Y
Share

Seems like no one has joined the conversation yet, be the first to comment below!

Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel