Eesti klubi / Estonian club ?

Kui EUNEs on mõni eestlaste klubi ja mitte lihtsalt pisike seltskond irl tuttavaid, tahaks kutset! Lihtsalt, et emakeeles inimesi sõimata jne Ühtlasi, võite kõik eestlased siia mingi märke jätta, kui keegi veel otsib.
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel