Vrienden zoeken

Hallo, mensen Ik zoek leuke League of Legends vrienden om mee te game. Mensen waar mee je echt plezier kan maken en mee kunt lachen Belg of Nederlander maakt niet uit ^^ Mijn in Game naam is IceUnic0rn !!! Salut ! ^^ {{champion:103}}
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel