Looking for SWEDISH PLAYERS ONLY!

Så, en community/skola letar nu efter ett LoL lag, så en av spelarna från csgo laget/ en av mina vänner, frågade mig om att skapa ett lag. Mer info efter laget har skapats. *Vi börjar med tryoutsen när laget har skapats* Krav: Dia+ Teamspeak Roller som jag letar efter: Top, jungle, mid och adc ps Jag rushade denna board för jag behöver gå till skolan >_> no h8 m8
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel