Team 'Synergy Forever' looking for a couple more players!

_**Note: The first part is written in Dutch so if you are not Dutch scroll down to the English part.**_ Hallo daar, Mijn naam is Ronald (In-Game Name = Ronaldd98th) en ik ben momenteel de founder en teamleider **Synergy Forever**. Momenteel zijn we hard op zoek naar spelers om **Synergy Forever** te versterken. Ondanks we al bijna zeker weten dat de plekken Jungle en Midlane al bezet zijn, ben je nog in staat voor alle lanes te solliciteren, dus wees zeker niet bang om te reageren! We zitten nog in de tryouts dus iedereen krijgt zijn kans, hoe hoog je division ook mag zijn tussen **Gold V en Platinum IV**. Met het team gaan we ongeveer 3 keer per week Dynamic Queue (of Ranked Team) spelen in teamverband. We gaan werken met team comps en we gaan elkaar improven. Uiteindelijk als het een beetje goed gaat met het team dan gaan we ook aan toernooien meedoen zoals die van 'Go4Lol' en vele anderen. Deze toernooien zullen vooral op zondagen en vakanties plaatsvinden. Natuurlijk zijn er ook een aantal eisen die we stellen voor het teambelang. **Wat eisen wij:** - Dat je beschikt over Skype en TeamSpeak 3 Client. - Een goed werkende (zonder ruis) microfoon. - Minimale leeftijd van 16+ (uitzonderingen mogelijk!) - Minimale Rank van Gold V. - Bijna dagelijks beschikbaar zijn, vooral in de avonden. - Je moet je eigen fouten kunnen benoemen en deze dan ook gaan verbeteren. - Je moet dingen kunnen accepteren. - Tilten/ragen houden we niet van dus dat willen we ook zeker niet in het team. - En ten slot moet je wel best wel wat weten over de game zelf, dus bijvoorbeeld wat je moeten builden in verschillende situaties. We zijn in bezit van een TeamSpeak 3 Server in en deze zullen we ook vooral gaan gebruiken, we gaan alleen over op Skype als de server een storing heeft. Als je aan al deze eisen voldoet of denkt te voldoen dan kun je verder met het invullen van dit onderstaande formulier, als je dit gedaan hebt mag je mij (Ronaldd98th) ook meteen toevoegen, dit hoeft niet ik kan je ook toevoegen, aan jou de keuze. **Het formulier:** In-Game name: Lane: Main 5 champions van die Lane: Division S6: Op welke dagen ben je beschikbaar: Waarom wij jou moeten kiezen: **Graag wel even het formulier invullen en niet alleen adden, bedankt!** Het moet vooral leuk blijven, maar zodra we even een mindere moment hebben moet je wel in staat zijn door te gaan, zodat we het met het volledige team weer kunnen gaan oppakken. Dus niet omdat we een losing-streak hebben dat je er mee stopt. Met vriendelijke groet, **Ronaldd98th Founder en teamleider van Synergy Forever.** PS als je al op de vorige forum gereageerd had, hoef je niet weer te reageren. Morgenmiddag na 18:00 uur zal ik jullie aanspreken! **------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** _**Note: This is the English part, I also posted a Dutch part because I am Dutch. :)**_ Hi there, My name is Ronald (In-Game Name = Ronaldd98th) and I am currently the founder and team leader of **Synergy Forever**. Currently we are working hard to find players to strengthen **Synergy Forever**. Although we are almost sure that the lanes Jungle and Midlane are already taken, you're still able to apply for all lanes, so definitely do not be afraid to respond! We are still in the tryouts so everyone gets a chance, no matter how high your division may be between **Gold V and Platinum IV **. With the team we play about three times a week Dynamic Queue (or Ranked Team). We will work with team comps and we will improve each other. Eventually if the team goes well we will join tournaments like 'Go4Lol' and many others. These tournaments will take place mainly on Sundays and holidays. Of course there are some requirements we set for the team. ** What we require: ** - You have Skype and TeamSpeak 3 Client. - A good working (without noise) microphone. - Minimum age of 16+ (exceptions possible!) - Minimal Rank of Gold V. - Are almost daily available, especially in the evenings. - You must be able to name your own mistakes and improve yourself on those mistakes. - You must be able to accept things. - Tilting and raging is forbidden so be nice to each other in all situations! - And finally you have toknow quite a bit more about the game itself, so for example you need to know what to build in different situations. We do own a TeamSpeak 3 Server and we will use this Server all the time. We only use Skype if the TeamSpeak 3 Server is down. If you meet all these requirements, or think you meet all requirements, you can continue to fill in this form below, if you have done this you can add me (Ronaldd98th), but you can also let me add you, that is up to you. **Form:** In-Game name: Lane: Main 5 champions of that Lane: Division S6: What days are you available: Why should we choose you: **Please fill the form in and don't just add me, thanks!** It must especially be fun, but when we have a bad period you have to be able to continue so we can pick it up with the whole team again. Not because we have a losing-streak that you stop playing with the team. Sincerely, **Ronaldd98th Founder and team leader of Synergy Forever.** PS you don't have to leave a comment if you already left one on the other forum from yesterday. Tomorrow about 18:00 Dutch time (17:00 UK time or how you want to call it) I will have a chat with you guys!
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel